Implantat

Home / Behandlingar / Implantat

Saknar du en eller flera tänder, eller besväras av illasittande proteser?

Då kan tandimplantat vara lösningen för dig.

 Implantat innebär i korthet att en titanskruv fästs i käkbenet som ersättning för en förlorad tand.

Implantat innebär i korthet att en titanskruv fästs i käkbenet som ersättning för en förlorad tand.

Titanet är ett vävnadsvänligt material som läker in i benet och bildar ett stabilt underlag för den nya tanden. Efter inläkning eller i vissa fall direkt, framställs en krona som fästs på skruven.

Tekniken för tandimplantat har utvecklats och förfinats mycket under årens lopp, och det kan vara mycket svårt att skilja en implantatstödd tand från en naturlig.

Helt tandlösa käkar kan ersättas med nya fasta tänder i form av fullbro, delvis tandlösa käkar ersätts med delimplantat/bro.

Allt mer vanligt idag är att ersätta en lucka med ett s k singelimplantat.

Innan implantatbehandlingen utförs krävs en noggrann genomgång av munhålan och det allmänna hälsotillståndet samt en omfattande röntgenundersökning för kontroll av mängden ben, benkvalitet och för lokalisation av nerver och kärl.

Är du fullt frisk och icke rökare är lyckande frekvensen 99 procent.